พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กับ เทศบาลตำบลบ้านผือ อบรมแกนนำและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

LINE_ALBUM_2Be No.1_๒๑๑๒๑๐_79.jpg

โครงการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise B.E.C. Championship 2020 
วันที่ 25 กันยายน 2563  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

LINE_ALBUM_TO BE NO.1 25-9-63_๒๑๑๒๑๐_475.jpg