กิจกรรมบริการทำบุญตักบาตรและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สวัสดีปีใหม่ 2565"

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/5

แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมครู TO BE NUMBER ONE วก.บ้านผือ นำแกนนำและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สวัสดีปีใหม่ 2565"  วันที่ 29 ธันวาคม 2564  ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

กิจกรรมบริการโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส)

LINE_ALBUM_กิจกรรมกลาง ปรเมษฐ กับ กิตตินันท์_๒๑๑๒_19
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมกลาง ปรเมษฐ กับ กิตตินันท์_๒๑๑๒_16
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมกลาง ปรเมษฐ กับ กิตตินันท์_๒๑๑๒_0
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมวันคริสต์มาส 24122564_๒๑๑๒๒๔_1
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมวันคริสต์มาส 24122564_๒๑๑๒๒๔_7
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมวันคริสต์มาส 24122564_๒๑๑๒๒๔_6
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมวันคริสต์มาส 24122564_๒๑๑๒๒๔_56
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมวันคริสต์มาส 24122564_๒๑๑๒๒๔_8
press to zoom
LINE_ALBUM_กิจกรรมกลาง ปรเมษฐ กับ กิตตินันท์_๒๑๑๒_14
press to zoom
1/2

แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส นำโดยประธานชมรม to be number one

ในการแสดงเปิดงาน ชื่อชุดการแสดง Cover Dance Show to be number one  โดยแกนนำตัวแทนอำเภอบ้านผือในการประกวดระดับจังหวัด
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

กิจกรรมบริการโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปี 2564_๒๑๑๒_59
press to zoom
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปี 2564_๒๑๑๒_11
press to zoom
LINE_ALBUM_241264กิจกรรมตรวจสุขภาพ_๒๑๑๒๒๔_2
press to zoom
LINE_ALBUM_241264กิจกรรมตรวจสุขภาพ_๒๑๑๒๒๔_3
press to zoom
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปี 2564_๒๑๑๒_14
press to zoom
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปี 2564_๒๑๑๒_62
press to zoom
LINE_ALBUM_241264กิจกรรมตรวจสุขภาพ_๒๑๑๒๒๔_5
press to zoom
LINE_ALBUM_241264กิจกรรมตรวจสุขภาพ_๒๑๑๒๒๔_4
press to zoom
LINE_ALBUM_241264กิจกรรมตรวจสุขภาพ_๒๑๑๒๒๔_0
press to zoom
1/2

แกนนำและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมบริการด้านตรวจสุขภาพและสารเสพติด
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

กิจกรรมบริการโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งนายก อวท.วก.บ้านผือ.jpg

เลือกตั้งนายก อวท.วก.บ้านผือ วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

กิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขโดยการปฐมนิเทศ
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_32
press to zoom
LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_12
press to zoom
LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_9
press to zoom
LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_30
press to zoom
LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_15
press to zoom
LINE_ALBUM_แกนนำชมรม tobenumberone_๒๑๐๙๑๐_23
press to zoom
1/1

บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข

          ให้แกนนำ อาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ดำเนินการสำรวจความต้องการ / ความสนใจของสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อนำมาจัดบริการสร้างสุขขึ้นภายในศูนย์ฯ อาทิ กิจกรรมทางด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ พัฒนาบุคลิกภาพ เกมส์เชาวน์ปัญญา กิจกรรมพัฒนาด้านภาษา พัฒนาด้านอาชีพฯ กิจกรรมใดที่สมาชิกต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม วิทยากรที่ให้ความรู้อาจเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีความสามารถในแต่ละด้านและเป็นที่ยอมรับ และหรือร่วมด้วยวิทยากรภายนอกที่เป็น IDOL ของสมาชิก เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักเขียน นักแต่งเพลง พิธีกร นาง – นายแบบ DJ VJ เป็นต้น