กิจกรรรม  ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
“ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”

 
1.png
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กับ เทศบาลตำบลบ้านผือ
อบรมแกนนำและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2.png
โครงการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE B.E.C. CHAMPIONSHIP 2020
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
3.png
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมประกวด โครงการแข่งขัน Teen Dancercise Thailand  CHAMPIONSHIP 2021 รุ่น Teenage ระดับจังหวัด
วันที่ 15 ตุลาคม 2563ณ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
4.png
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนอำเภอบ้านผือ โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู เทศบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
อบรมครูที่ปรึกษา.png
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณครูที่ปรึกษา to be number one คปสอ.อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 
วันที่  5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
5.png
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER)
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี