สัญลักษณ์ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

LOGO_edited.png